Riksårsmötet i Sollefteå 060401

De sista dagarnas ihärdiga snöande, gjorde att starten på resan som skulle ta oss till riksårsmötet i Sollefteå började tidigt på lördagsmorgonen. Det hela avlöpte utan några som helst bekymmer, och trots matrast och bensträckare svängde vi in på Nipanhotellets parkering en halvtimme innan mötets öppnande.

Vi var 40 st fullmäktige närvarande på mötet och ordförande Åke Jonsson hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande fick de nordiska representanterna från Finland och Norge innan ordförandeklubban överlämnades till Roger Hedlund som för dagen valdes att leda mötet.

Dagordningen klubbades igenom punkt för punkt, och några större förändringar än vad styrelsen förordat skedde inte.
En förändringar var att regelkommittén föreslagit vissa ändringar angående förtydligande av text i jaktprovbestämmelserna.

Av de motioner som inkommit framkom att Mellansveriges motion om att jaktprovsreglerna skulle vara tillgängliga på riks hemsida godtogs. Dock med förbehållet att det inte skulle ske förrän revideringen av provbestämmelserna var klara. Övriga inkomna motioner avslogs.

Mötet avslutades med att ordförande från vår lokalklubb, Björn Sinders tog till orda och visade en skrivelse som berörde en åtalad vargskytt från våra egna led i Mellansverige. I frågan om de närvarande ledamöterna ställde sig bakom denna skrivelse, blev svaret ett enhälligt rungande ja.

Därmed löstes mötet upp för att senare på kvällen åter träffas över en förnämligt god supé med därtill hörande samkväm.

En kopia av det upplästa brevet hittar du här »»

Ronney Skoog / sekr. SSF-M