SSF Mellansverige

Styrelsen

Ordförande

Kjell Welam
Stensbo 12
780 54 Äppelbo
Tel: 0281-222 78
kjell.welam@appelbo.net

Kassör

Börje Sundqvist
Sandvisolsvägen 27
792 77 Nusnäs
Mob: 070-567 66 66
bs@moradatorer.se

Sekreterare

Ronney Skoog
Byrisvägen 8
792 94 Mora
Mob: 070-314 01 72
ronney@skoog.biz

Vice ordförande

Anders Albinsson
Uvåvägen 5
683 40 Uddeholm
Tel: 0563-236 60
anders.albinsson@valmet.com

Ledamot

Hans Jemth
Lillebovägen 10
792 97 Mora
Tel: 070-242 78 04
hans.jemth58@gmail.com

Suppleant

Fredrik Palm
Morbyvägen 15 A
783 50 Gustafs
Mob. 070-324 21 64
radar74@telia.com

Suppleant

Joakim Westling
Hagvägen 10
780 67 Sälen
Mob: 070-249 88 77
jocke.westling@home

Valberedning

Börje Svensson (Sammankallande)
Mob: 070-335 28 90

 

Sten Eriksson
Mob: 070-844 50 99
Bosse Setterberg
Mob: 070-631 89 64