Välkommen till SSF Mellansverige

SSF, Specialklubben för Skällande Fågelhundar är ansluten till Svenska Kennelklubben.
SSF:s ändamål är att främja den jaktliga och extriöra utvecklingen av rasernaFinsk spets och
Norrbottenspets, med inriktning i första hand på rasernas utveckling som skällande fågelhundar.

Klubben verkar för skogsfågeljaktens rätta bedrivande,samt bevarande av den kultur,
som ligger i de ursprungliga nordiska jaktformerna med trädskällare.

SSF förverkligar sitt ändamål genom att anordna jaktprov och utställningar samt genom avelsrådgivning.

Rulla till toppen