Styrelsen

Ordförande

Tommy Lannemar
Spik Kerstis Väg 16
793 93  Djura
Mob: 070-574 49 20
tommy@djura.biz

Kassör

Börje Sundqvist
Sandvisolsvägen 27
792 77 Nusnäs
Mob: 070-567 66 66
borje@moradatorer.se

Sekreterare

Ronney Skoog
Byrisvägen 8
792 94 Mora
Mob: 070-314 01 72
ronney@skoog.biz

Vice ordförande

Anders Albinsson
Uvåvägen 5
683 40 Uddeholm
Tel: 0563-236 60
anders.albinsson@valmet.com

Ledamot

Hans Jemth
Lillebovägen 10
792 97 Mora
Tel: 070-242 78 04
hans.jemth58@gmail.com

Suppleant

Kjell Welam
Stensbo 12
780 54 Äppelbo
Mob: 070-261 95 67
kjell.welam@appelbo.net

 

Suppleant

Joakim Westling
Hagvägen 10
780 67 Sälen
Mob: 070-249 88 77
jocke.westling@malung.se

Valberedning

Börje Svensson (Sammankallande)
Mob: 070-335 28 90
sarlarsgard@hotmail.com
Sten Eriksson
Mob: 070-844 50 99
skogosjo@gmail.com
Per Persson
Mob: 070-713 18 78
texas-per@hotmail.com
Rulla till toppen